• ÇEVRE YAZILIMI NEDİR ?
  ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
  Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütür,
  her ay aylık faaliyet raporunu verilere göre hazırlar.
  Online Demo!
 • KOLAY YÖNETİM
  MOBİL UYUMLU & RESPONSİVE
  Verilerinize ve dosyalarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz ortamdan erişin.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • ZAMANDAN TASARRUF EDİN !
  İŞ GÜCÜNÜ EN AZA İNDİRİN.
  İş akış süreçlerinizi ve hatırlatmalarınızı
  yazılıma teslim edin !
  TEKLİF İSTE!
  Image 1
 • MODÜLER YAPI !
  İŞİNİZE ÖZEL MODÜL GELİŞTİRME.
  İhtiyacınıza uygun özel modül geliştirilebilir,
  esnek bir yazılım altyapısına sahiptir.
  DAHA FAZLA!
  Image 2
  Image 3
Belge ve Rapor Arşivleme

İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapar.

Mevzuat Raporları

Sisteme kayıtlı müşteri firmalarınızın profil bilgilerine, dokümanlarına ve takibi işlem süreçlerine online ortamdan erişim imkanı sağlar.

Sınırsız Web Erişimi

Panel üzerinde ilgili formları kullanarak müşteri şirketlerin verilerini eksiksiz şekilde sisteme kaydedin ve sistem üzerindeki formları özelleştirin.

Hatırlatma Seçenekleri

Sistemde var olan tüm hatırlatmalar bu bölümde yer almaktadır. Kullancı bu bölümü kontrol ederek kendisine ait tüm hatırlatmaları görüntüleyebilir.

Atık Beyan Takibi

Sisteme kayıtlı müşteri firmalarınızın profil bilgilerine, dokümanlarına ve takibi işlem süreçlerine online ortamdan erişim imkanı sağlar.

Form Verileri

Panel üzerinde ilgili formları kullanarak müşteri şirketlerin verilerini eksiksiz şekilde sisteme kaydedin ve sistem üzerindeki formları özelleştirin.

Çevre Yazılımı - Form Ekranlarına Erişim & Yetki Kontrolü & Doküman Yönetimi

Değerlendirme Süreci !

Çevre Görevlisi sisteme güvenli girişini yaptıktan sonra sadece kendisine atanan tesisleri görebilir ve o tesislerle ilgili tüm hatırlatmalar, belgeler, raporlar ve atık yönetimi gibi işlemlerini yapabilir.

Yönetici olarak hangi tesisin hangi çevre görevlisinde olduğunu tek ekranda listeleyebilir ve buradan çevre görevlisinin sorumlu olduğu tesis hakkında tüm işlemlere bakabilir tesisin anlık durumunu takip ve kontrol edebilirsiniz.

Belgelendirme İşlemleri !

İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenen, ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlayabilirsiniz.

Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edebilirsiniz.

Beyan Formları ve Takibi !

Çevre yazılımını kullanarak; İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapabilir, işletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edebilirsiniz.

İşletme ile ilgili sisteme yüklenen, ticari sır mahiyetindeki bilgileri güvenli şekilde saklı tutabilirsiniz.

Süreç Takip Hatırlatmaları !

İşletmeye hizmet vermeye başlanılan tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlayabilir, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak için sisteme yükleyebilirsiniz.